Publicaties John Aspeslagh

Oostende op zoek naar een locatie voor het monument van Leopold II’, in: Biekorf, jg. 122 (2022), pp. 106-12.

2022

Hoe Oostende reageerde op de vernederlandsing van het openbaar leven’, in: Biekorf, jg. 121 (2021), pp. 187-210.

2021

‘Henri Smis, een allround aannemer’, in: De Plate, jg. 49 (2020), pp. 206-31.

2020

‘De vier Oostendse oorlogsdagboeken en het mysterie Sylvain Van Praet’, in: De Plate, jg. 48 (2019), pp. 233-39; partim in Shrapnel, jg. 2020, nr 125, pp. 65-70.

2019

‘Hechte vriendschap in barre tijden. De naoorlogse correspondentie tussen Eugeen Van Oye en Hugo Verriest’, in: Wetenschappelijke tijdingen, jg. 78 (2019), pp. 130-53.

2019

‘René van Oye en het landbouwonderwijs in de 19de eeuw’, in: Biekorf, jg. 119 (2019), pp. 86-89.

2019

Spionagekoorts in Oostende’, in: Biekorf, jg. 119 (2019), pp. 121-23.

2019

‘Leuven Vlaams en januari 1968′, in: Romaneske, tijdschrift Vlaamse romanisten Leuven, jg. 42 (2018), nr 4, pp. 60-64. Continue reading