100 jaar geleden schreef Sylvain Van Praet in zijn dagboek


14 oktober 1914 was de eerste dag van de Duitse bezetting. Hier komen elke dag in eigen vertaling de gebeurtenissen verteld door de Oostendse stadsbediende Sylvain Van Praet die zijn onuitgegeven dagboek - The occupation of Ostend by the Germans – in het Engels bijhield tot aan de bevrijding van de stad in oktober 1918. Veel leesgenot.

 

Afkortingen en tekens

Dagboek Van Praet 1914

Dagboek Van Praet 1915

Dagboek Van Praet 1916

Dagboek Van Praet 1917

Dagboek Van Praet 1918

Oostende, Donderdag 19  - Vrijdag 27 Juli 1917.

Sedert het fameuze Duits offensief van 9 en 10 juli werden al driehonderd Duitsers begraven op het nieuw kerkhof. Er liggen daar nu meer dan tweeduizend Duitse gesneuvelden.

De twaalf Oostendse geestelijken die door de Kommandantur verplicht werden Oostende te verlaten, kwamen op 22 juli terug uit hun ballingsoord. Ondertussen ontving de Kommandantur een lijst met namen van ca 260 geestelijken die momenteel in Oostende verblijven.

Tegen 14 augustus moet de stad 19 000 kg nieuwe aardappelen leveren. Zolang dat niet is gebeurd, blijft de hele oogst geconfisqueerd.

De laatste dagen moesten we een nieuwe klap incasseren: de Duitse opmars aan het Russisch front terwijl de interne toestand in Duitsland danig is verslechterd. Dit heeft veel mensen in verwarring gebracht.

Met een tussentijd van één à twee weken, ontvangen we vanuit Holland brood voor onze bevolking. En of de inwoners daarmee tevreden zijn! We krijgen ook verse vis uit Holland maar niet zo vaak.

De 25ste was er ’s morgens alarm en niemand mocht de straat op. Na één uur werd het afgeblazen.

Sinds het Duits offensief in Lombardzijde de 10de van deze maand wordt aan dat front een artillerieartilleriegevecht geleverd zoals we het nog nooit hebben meegemaakt. Volgens Duitse soldaten is dit gevecht zelfs niet te vergelijken met wat voorafging aan het offensief aan de Somme. Naar diezelfde soldaten beweren, zal het front in Vlaanderen heel binnenkort het toneel worden van tragische gebeurtenissen.

© Vertaling John Aspeslagh. Tekst overnemen kan mits bronvermelding.

Over de eerste oorlogsweken: