De activistische beweging in Oostende

Deel 1: verschenen in Biekorf, jaargang 2016, nummer 2
Deel 2: te verschijnen in Biekorf, jaargang 2016, nummer 3

Ontstaan en ontwikkeling van het activisme[1] 

Eugeen van Oye, de best gekende Oostendse activist maar niet de echte voorman …

Als een gevolg van het gewijzigd kiessysteem[2] slaagde de Vlaamse Beweging er na de eeuwwisseling steeds minder in om via parlementaire weg haar eisen te realiseren. Vanaf eind 1914 probeerden flaminganten, activisten[3] genoemd, de Duitse bezetter voor hun kar te spannen voor het realiseren van hun programma: de vernederlandsing van de Gentse Franstalige universiteit, gebruik van het Nederlands in gerecht, bestuur en onderwijs en een vorm van zelfbestuur voor Vlaanderen. De meest radicale vleugel waren de Jong-Vlamingen, een beweging in Gent opgericht door de Nederlandse dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nijegaard (1870 – 1955)[4]. Ze beoogden de verdwijning van het “wangedrocht België”, de administratieve scheiding van Vlaanderen en Wallonië op basis van de taalgrens en de inlijving van Frans-Vlaanderen. Over hoe Vlaanderen er na de Duitse eindzege zou moeten uitzien, liepen de meningen uiteen: sommige Jong-Vlamingen streefden de volledige onafhankelijkheid van Vlaanderen na, anderen wilden Vlaanderen integreren binnen het Duitse Rijk, nog anderen binnen een bond van Germaanse staten. Domela wist dat er voor een Groot-Nederland weinig steun was in het Noorden.

De Duitsers namen de voornaamste activistische eisen over in hun eigen Flamenpolitik[5]. Zo hoopten ze niet alleen Vlaanderen definitief in hun invloedssfeer te zullen houden maar ook hun blazoen bij de Vlamingen op te smukken na de vele wreedheden tijdens hun opmars begaan, hun mateloze opeisingen, de deportaties en de verplichte arbeid in Duitsland. Dat koning Albert aan het IJzerfront en de Belgische regering in Le Havre halsstarrig weigerden te beloven na de oorlog aan de Vlaamse verzuchtingen tegemoet te komen, speelde in de kaart van zowel de activisten als de Duitsers. Continue reading

100 jaar geleden schreef Sylvain Van Praet in zijn dagboek


14 oktober 1914 was de eerste dag van de Duitse bezetting. Hier komen elke dag in eigen vertaling de gebeurtenissen verteld door de Oostendse stadsbediende Sylvain Van Praet die zijn onuitgegeven dagboek - The occupation of Ostend by the Germans – in het Engels bijhield tot aan de bevrijding van de stad in oktober 1918. Veel leesgenot.

 

Afkortingen en tekens

Dagboek Van Praet 1914

Dagboek Van Praet 1915

Dagboek Van Praet 1916

Dagboek Van Praet 1917

Dagboek Van Praet 1918

Oostende, Zaterdag 1 – Maandag 17 Juni 1918

Alphonse Vanhooren die getroffen werd toen het afweergeschut het eskadron geallieerde vliegtuigen wegjoeg, is aan zijn verwondingen bezweken.

Sedert 21 mei kunnen de Oostendenaars weer rustig slapen. Het is niet langer nodig om naar de schuilkelders te rennen. Er zijn toch nog enkele vliegtuigen boven de stad verschenen met de explosie van een aantal van die vervloekte projectielen van de Duitse afweer tot gevolg.

Van het mooie nieuwe station Oostende Kaai staat alleen nog het skelet overeind. De Duitsers zijn volop bezig met de ontmanteling en gebruiken hiervoor zelfs springstof. Nog een vandalenstreek op de nu al ellenlange lijst van misdaden begaan door de Hunnen.

Al een tijdje horen we dat Brugge bijna elke dag bezoek krijgt van geallieerde eskadrons. Die schijnen / er een genoegen in te scheppen om in de Brugse rand belangrijke Duitse werkplaatsen te vernietigen. Blijkbaar zijn die geallieerde aanvallen doeltreffend en zijn de Duitsers zijn daar helemaal niet opgezet mee.

Vandaag 11 juni om 20.30 uur Duitse tijd, heeft het Duits afweergeschut pas geschoten nadat een geallieerd eskadron van meer dan een half dozijn vliegtuigen al twintig bommen en meer had afgeworpen in de buurt van de haven. Momenteel weet ik nog niet wat dit bombardement heeft aangericht.

We werden al een tijdje niet meer gebombardeerd. Maar sedert een paar dagen zijn de nachtelijke raids terug van weg geweest. Nu komen ze zelfs overdag ook overvliegen. Brugge kreeg bijna dagelijks bezoek van volledige eskadrons die zowel de dokken als de aangemeerde torpedoboten viseerden. Die laatsten verhuisden via de Brugse vaart naar Oostende zodat wij nu aan de beurt zijn.

De bommen die ze droppen zijn klein maar hebben een ongeziene kracht als ze exploderen.

Sedert 11 juni[1] werden volgende personen hierbij gedood of gewond:

Bombardement van 11 juni om 20.45 uur:

gedood:

Etienne Marlein, 50 jaar, Canadastraat 3

Bombardement van 12 juni om 20.15 uur:

gedood:

Benoit Delanghe, 30 jaar, uit Vlissegem

Auguste Deschrijver, 49 jaar, uit Blankenberge

zwaar gewond:

Sophie Janssens, 57 jaar, Vrijhavenstraat 34

licht gewond:

Frans Claeys, 49 jaar, Bredensesteenweg 8

Louis Willems, 60 jaar, Muscarstraat 25

Rosalie Jonckheere, 70 jaar, Blekerskaai[2] 15

Jules Vyncke, 65 jaar, Blekerskaai 19

Hortense Denecker, 52 jaar, idem

Bombardement van 16 juni om 00.15 uur:

gedood:

Mathilde Vlamynck, 39 jaar, Christinastraat 19 /

licht gewond:

André Devos, 79 jaar, Christinastraat

Gastaldi Constance, 32 jaar, Christinastraat

Goes Marie, 76 jaar, idem

Bombardement van 17 juni om 11.00 uur:

zwaar gewond:

Albert Deprouw, 9 jaar, Langestraat 37

licht gewond:

Mevr. Deprouw, 36 jaar, idem

Louise Rouffaert, 38 jaar, idem


[1]Duinengalm van 19 en 26 november 1920 vermeldt geen bombardementen meer voor de periode 22mei tot 29 juli 1918. Voor de dodelijke slachtoffers uit die periode, zie ook Elleboudt-Lefèvre, p. 567.

[2]Nu Vaartblekerskaai.

© Vertaling John Aspeslagh. Tekst overnemen kan mits bronvermelding.

Over de eerste oorlogsweken:

The Passchendaele Experience

Dit museum dat al enkele jaren bestaat, werd in het vooruitzicht van 2014 volledig heringericht en onlangs officieel geopend door minister Geert Bourgeois. Het bevindt zich in het kasteeldomein van Zonnebeke (Ieperstraat 5), in een streek waar de Eerste Wereldoorlog diepe wonden heeft geslagen. Enkele kilometers verder liggen ook het Polygoonbos, het Tyne Cot Cemetery, het Bayernwald  en nog zoveel andere sites die herinneren aan de “grote oorlog“.

Tijdens het Britse offensief van 1917 werden hier in honderd dagen tijd een half miljoen militairen buiten gevecht gesteld voor een terreinwinst van amper 8 kilometer. Passendale werd zo het symbool van het zinloos oorlogsgeweld. Continue reading

Handzame – Kortemark – Zarren in de Franse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog

Duitse troepen houden parade voor de kerk van Kortemark

Sinds enkele jaren heeft de Bibliothèque nationale François Mitterrand de belangrijkste Franse kranten gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via het Gallica-platform. We waren nieuwsgierig of Kortemark of één van de deelgemeenten in de collectie voorkwamen. En inderdaad: we vonden zowel vermeldingen van Cortemarck als van Handzaeme en Zarren, voornamelijk in de oorlogsjaren 1914 t/m 1919.

Meestal zijn het zakelijke communiqués uitgaande van de Franse, Britse of Belgische militaire overheid. Een vijftiental redactionele teksten dateren voornamelijk uit het eerste en het laatste oorlogsjaar. In 1914 werd vooral nieuws verzameld uit Nederlandse[1] kranten. De berichten zijn opgesteld vanuit propagandaoogpunt en geven uiteraard het standpunt van de geallieerden weer. Hoe de Duitsers zelf aankeken tegen deze gebeurtenissen, vernemen we uiteraard niet.

Aantal vermeldingen in

1914

1915

1916

1917

1918

1919

TOTAAL

La Croix

2

2

9

2

1

16

La Presse

2

2

Le Figaro

3

2

5

Le Gaulois

1

4

10

15

Le Petit Parisien

1

2

3

3

2

11

Le Temps

2

3

10

1

16

L’Humanité

1

5

6

Ouest-Eclair

1

1

1

3

 

6

12

10

37

8

1

74

Vermelde gebeurtenissen betreffende
Handzame

1

2

5

1

3

12

Kortemark

4

7

14

3

1

29

Zarren

2

2

4

3

11

 

5

11

7

19

9

1

52

Volgende gebeurtenissen of krijgsverrichtingen komen aan bod:

Handzame: beschieting Handzamevaart, burgemeester terechtgesteld in 1914, troepenbewegingen rond Handzame, beschieten van het vliegveld.

Kortemark: burgerslachtoffers, ontploffing van munitieopslagplaats in 1919, vermeende spionageactiviteit, luchtaanvallen op spoorwegknooppunt en station, troepenbewegingen.

Zarren: beschietingen, spoorweg en station gebombardeerd, troepenbewegin­gen, vliegtuig en Duitse ballons neergehaald.

De meest vermelde wapenfeiten betreffen de geallieerde luchtaanvallen op de het station en het spoorwegknooppunt van Kortemark, gevolgd door de veelvuldige luchtaanvallen op het vliegveld van Handzame. De terechtstelling van de burgemeester van Handzame in het begin van de oorlog en de gijzeling van pastoor Blancke en onderpastoor Barras in 1915 – als gevolg van de vermeende spionageactiviteit van Alidor Van Damme – moeten het gewelddadig karakter van de Duitse bezetting aantonen en de afkeer van de lezers opwekken.

1917 spant de kroon met 37 vermeldingen van 19 verschillende krijgsverrichtingen, voornamelijk bombardementen op het station van Kortemark.

Volledige tekst met overzicht van de krijgsverrichtingen 1914-1919:
Kortemark in Franse kranten

© John Aspeslagh


[1] Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. De Nederlandse kranten hadden correspondenten in het bezette België.