Publicaties John Aspeslagh

‘La Flandre Littéraire of de zwanenzang van de Frans-Belgische letterkunde in West-Vlaanderen’, in: Biekorf, jg. 123 (2023), pp. 385-415.

2023

‘Het moeizaam proces van vernederlandsing in Oostende tijdens het Interbellum’, in: Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 82 (2023), pp. 101-61.

2023

‘Oostende op zoek naar een locatie voor het monument van Leopold II’, in: Biekorf, jg. 122 (2022), pp. 106-12.

2022

‘Hoe Oostende reageerde op de vernederlandsing van het openbaar leven’, in: Biekorf, jg. 121 (2021), pp. 187-210.

2021

‘Henri Smis, een allround aannemer’, in: De Plate, jg. 49 (2020), pp. 206-31.

2020

‘De vier Oostendse oorlogsdagboeken en het mysterie Sylvain Van Praet’, in: De Plate, jg. 48 (2019), pp. 233-39; partim in Shrapnel, jg. 2020, nr 125, pp. 65-70.

2019

‘Hechte vriendschap in barre tijden. De naoorlogse correspondentie tussen Eugeen Van Oye en Hugo Verriest’, in: Wetenschappelijke tijdingen, jg. 78 (2019), pp. 130-53.

2019

‘René van Oye en het landbouwonderwijs in de 19de eeuw’, in: Biekorf, jg. 119 (2019), pp. 86-89.

2019

‘Spionagekoorts in Oostende’, in: Biekorf, jg. 119 (2019), pp. 121-23.

2019

‘Leuven Vlaams en januari 1968′, in: Romaneske, tijdschrift Vlaamse romanisten Leuven, jg. 42 (2018), nr 4, pp. 60-64.

2018

‘Handel met de vijand in Oostende? Het proces Smis-Valcke van december 1920′, in: Biekorf, jg. 118 (2018), pp. 435-66.

2018

‘Lazaretten voor Oostendenaars tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: De Plate, jg. 47 (2018), pp. 274-86.

2018

‘Sylvain Van Praet vertelt de bezetting van Oostende 1914-18, het Engels oorlogsdagboek van Sylvain Van Praet vertaald door John Aspeslagh en hertaald door Martine Figoureux’, weblog http://siagrius.be/siagrius/?p=7941.

2014 – 2018

‘Het Oostends activisme in het archief van de Raad van Vlaanderen’, in: Biekorf, jg. 117 (2017), pp. 276-303.

2017

‘De activistische beweging in Oostende’, in: Biekorf, jg. 116 (2016), pp. 163-93 en 275-302.

2016

‘De laatste boot, roman van Frans Van den Weghe’, in: De Plate, jg. 45 (2016), pp. 44-49.

2016

‘West-Vlamingen in de Nederlandse Tweede Kamer (1815-1830)’, in: Biekorf, jg. 115 (2015) pp. 5-23 en pp. 138-63.

2015

‘Kortemarkse zusters in Le Pays Noir’, in: Biekorf, jg. 114 (2014), pp. 5-17.

2014

‘Een vergeten ooggetuige in Oostende tussen 21 en 26 oktober 1914′, in: De Plate, jg. 42 (2014) pp. 228-43; Shrapnel, jg. 2019, nr 122, pp. 11-24.

2014

‘Melkerijonderwijs in West-Vlaanderen’, in Biekorf, jg. 114 (2014), pp. 193-210.

2014

‘Oostende in de verdediging, de eerste oorlogsmaanden 1914 in Oostende’, vijf bijdragen gepubliceerd in 2014 op weblog http://siagrius.be/siagrius/?p=7547

  • Authentieke historische bronnen
  • De “beau monde” ontvlucht de stad
  • Oostende overspoeld door de vluchtelingen
  • Al die mondjes hebben honger
  • Oostende in de verdediging

2014

Hoger op naar deugd en Wijsheid – Dertig jaar uit het rijke leven van een plattelandspensionaat – Kostschool en Landbouwhuishoudschool van Kortemark 1926-1956. Kortemark, 2013, 416 blz. (Uitgegeven in eigen beheer door het Margareta-Maria-Instituut, Kortemark, ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het lokaal secundair onderwijs).

2013

‘Een vluchteling in Groot-Brittannië 1940 – 1945′, gepubliceerd in 2012 op weblog http://siagrius.be/siagrius/?p=3700 en nadien in: Het Vrije Visserijblad, jg. 80 (2013), februari, pp. 21-23 onder de titel François Aspeslagh op de vlucht.

2013

‘Henri Aspeslagh, mijn grootvader’, gepubliceerd op weblog http://siagrius.be/siagrius/?p=2046 en nadien in: Het Vrije Visserijblad, jg. 79 (2012), december, pp. 6-9.

2012

‘Plannen voor twee provinciale landbouwscholen in Kortemark’, gepubliceerd in 2012 op weblog http://siagrius.be/siagrius/?p=421

2012

‘August Benoot, priester, legeraalmoezenier, leraar, literator, provocateur en rebel op latere leeftijd’, gepubliceerd op weblog in 2012 op http://siagrius.be/siagrius/?p=336

2012

‘Negentig jaar geleden. Het Kortemarks secundair onderwijs tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Mozaïekjes, Margareta-Maria-Institituut Kortemark, jg. 30 (2008), december, pp. 11-15.

2008

‘Mijn jeugdherrinneringen aan Oostende in de jaren 1950′, 41 afleveringen gepubliceerd op de website van de archiefdienst van de stad Oostende vanaf 2010 https://archief.oostende.be/thema.aspx?id=5292

2010

‘Het Onze-Lieve-Vrouwecollege van Oostende gedurende de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog’, in: De Kinkhoren, OLVO Oostende, jg. 1997, nr 2, pp. 15-18; weblog: http://siagrius.be/siagrius/?p=104

1997

 

Comments are closed.