Cultuurcentrum ‘De Grote Post’ is open

Het vroeger centraal postgebouw van Oostende, bekend als ‘De Grote Post’[1], is het meesterwerk van architect Gaston Eysselinck. (1907-1953) en werd in 1953 in gebruik genomen. Deze architect tekende ook de vroegere SEO-gebouwen in de Romestraat en Gentstraat (nu het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, PMMK) en de vroegere SEO-apotheek aan de Steense Dijk te Oostende.

Vroeger postgebouw afgebroken na 1945

‘De Grote Post’ werd opgetrokken ter vervanging van het oude postgebouw (gebouwd tussen 1902 en 1906 naar ontwerp van architect C. De Wulf uit Brugge), gelegen op dezelfde plaats en vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De ruwbouwwerken van het naoorlogs gebouw namen een aanvang in september 1947. De volledige afwerking zou pas in 1953 gebeuren na heel wat discussies en problemen met Stedenbouw en met het ministerie van Posterijen.

Vooral  de  beslissing  van de minister om  het  beeldhouwwerk van zijn vriend Jozef Cantré  niet  uit te voeren, beschouwde de architect als een kaakslag en een verminking van zijn project. Dit werk vormde volgens hem één geheel met het gebouw, even noodzakelijk als de liften of de toiletten. Het ministerie had de bouwplannen waarop Cantré zijn ontwerp had aangebracht, ondertekend en  goedgekeurd.  Alleen al hierdoor had de minister  volgens  Eysselinck  niet  het  recht  de  beeldengroep weg te laten.  Hij  dreigde  zelfs langs  gerechtelijke weg  de  openstelling  te  verhinderen indien het werk van Cantré niet werd geplaatst. Het beeld kwam er, maar pas tien jaar later, in 1963.

In het  idee  van  Eysselinck  om  een  monumentaal  beeldhouwwerk  te  plaatsen  tegen  een  vlakke  achtergrond, is de invloed van Le Corbusier merkbaar. Cantré  kreeg  hier niet de  opdracht  een wand  te  decoreren;  hij  kreeg  een  plaats  waar  hij  een  autonoom  werk kon  creëren met  een thema  gelinkt aan het  postverkeer, een  compositie  met  vier zwevende figuren. Hierdoor ontstaat een  eenheid tussen beeld  en wand maar elk  behouden ze  hun  autonomie.

Voor het sculpturale gedeelte in het interieur mocht Eysselinck samenwerken met  de  jonge  Oostendse  kunstenaar Jo Maes. Aan beide  uiteinden van het gebogen plafond in de grote hal  van het postgedeelte werden twee ceramische taferelen  aangebracht die het  oude  en het moderne  postverkeer allegorisch  voorstellen. In het gedeelte van de telefonie werden veertien gezandstraalde glastaferelen aangebracht. Ze geven een overzicht van de geschiedenis van telefonie en telegrafie.

In 2003 kocht de stad Oostende het beschermde postgebouw. Het idee voor een nieuwe bestemming als cultuurcentrum groeide, net als de plannen voor een ingrijpende renovatie- en restauratiecampagne.

Op 29 mei 2009 kreeg het restauratiedossier de steun van Vlaanderen en van de provincie West-Vlaanderen. Vlaanderen engageerde zich hierbij voor 7.000.000 euro en de provincie West-Vlaanderen  voor een som van 2.100.000 euro.

Boven de ingang, het kunstwerk van Jozef Cantré

De letters PTT verwijzen naar vroegere tijden

De restauratie en renovatie verliepen in verschillende fases. Het eerste onderdeel bestond uit het behoud en de restauratie van het beschermde gedeelte. Het voorgebouw werd behouden en de lokettenzaal werd een foyer, expo- en ontvangstruimte.  Fase 2 ging over het middengedeelte, dat gedeeltelijk is beschermd. Een gedeelte werd afgebroken en vervangen door een nieuwbouw, waarbij de wandelgangen of ‘buizen’ de aandacht trekken. In de nieuwbouw  zijn twee theaterzalen met zo’n 400 en 200 zitplaatsen. Op de vier verdiepingen van het gebouw zijn er ruimten voor cursussen, lezingen, repetities, workshops, …. De vroegere refter op de vierde verdieping wordt een feestzaal met schitterend zicht op het Leopoldpark.

Lokettenzaal vooraan

Lokettenzaal achteraan

Lokettenzaal vooraan, nu balie voor kaartenverkoop

Ceramiek van Jo Maes

Ceramiek van Jo Maes

Vroeger telefoniebalie, nu foyer

Een metalen constructie geeft toegang tot de verschillende niveaus

Openlucht theater

Ruimte voor workshops

Theaterzaal

Het gerenoveerd gebouw werd geopend door minister Geert Bourgeois op vrijdag 21 december 2012 en het grote publiek kon kennis maken met de nieuwe infrastructuur tijdens dit weekend. Dit kan opnieuw tijdens het weekend voor Nieuwjaar.

Voor alle praktische informatie en voor de programmatie kan men terecht op de website van ‘De Grote Post’.

De gedrukte versie van de Seizoensbrochure met de programmatie van januari tot juni 2013 is klaar en kan men ook digitaal downloaden.

 


[1] MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Tweemaandelijks tijdschrift van  het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 5e jaargang  Nr.  I , januari-februari 1986

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>